Agregar a favoritos
 
Eliminar de favoritos

Calculadora de fracción. Suma, resta, multiplicación, división fraccións.

Calculadora fracción pode calcular operacións matemáticas con fraccións e números mixtos, como a suma, resta, multiplicación, subtracción e reducindo fraccións.
Para o cálculo suma, resta, multiplicar e dividir por dúas fraccións, indicar o numerador, o denominador, parte enteira da fracción e escolle o funcionamento da lista. Introduza sinal negativo na parte enteira da fracción, se é necesario.