Agregar a favoritos
 
Eliminar de favoritos

Decimal para fracción ea fracción de calculadora decimal

Decimal para fracción ea fracción de calculadora decimal, permite converter fraccións e números mixtos para fraccións decimais ou fraccións decimais para fraccións e números mixtos. Para a conversión de fracción para decimal, indicar o numerador, o denominador, parte enteira da fracción e sinal negativo na parte enteira da fracción, se é necesario.
Introduza fracción: