Agregar a favoritos
 
Eliminar de favoritos

Perímetro dun triángulo, perímetro fórmula de cálculo

Perímetro dun triángulo, perímetro calculadora fórmula permítelle atopar un perímetro de distintos tipos de triángulos, como equilátero, isósceles, dereita ou triángulo escaleno, pola fórmula, usando a lonxitude de dous lados do triángulo.
Lado A:   Lado B:   Banda C:  

Perímetro dun triángulo

Triángulo é un polígono con tres vértices, non deitado sobre unha unha liña, conectado con tres arestas.
Fórmula para o perímetro dun triángulo: P=a+b+c,
onde a, b, c - lados dun triángulo