Agregar a favoritos
 
Eliminar de favoritos

Lei da gravitación universal de Newton

Lei da gravitación universal de Newton permite calcular a masa de dous obxectos, Distancia e forza gravitacional entre eles, a través da lei de Newton da gravitación universal.

Calcular pola fórmula forza gravitacional

Masa de obxecto M1: kg
Masa de obxecto m2: kg
Distancia entre os obxectos (r): m
Fórmula forza gravitacional


onde G - constante gravitacional tendo valor 6,67384 (80) * 10-11 m3/(Kg s2), M1, M2 - masa de obxectos, R - distancia entre eles