Agregar a favoritos
 
Eliminar de favoritos

Gas ideal calculadora ecuación lei

Ideal lei dos gases calculadora ecuación permite calcular a presión, volume, temperatura e moles de gas a partir da ecuación lei dos gases ideais.

Calcular o volume, temperatura, presión ou de moles de gas

       
Temperatura:
Presión:
Moles: toupeira
Producir:
Lei dos gases ideais indica que o produto dunha presión e de volume de gas é proporcional ao produto da temperatura e da masa molar do gas: PV = nRT onde P - presión do gas, V - volume de gas, n - masa molar do gas, T - temperatura do gas, R - constante de gas universal = 8,314 Jouls/(moles*K)