Agregar a favoritos
 
Eliminar de favoritos

Combinado gas calculadora fórmula lei

Combinado gas calculadora fórmula lei permite calcular o volume inicial e final, a presión ea temperatura do gas a partir da ecuación lei xeral dos gases.

O parámetro de calcular a partir da ecuación lei xeral dos gases

Presión inicial (P1):
Volume inicial (V1):
Temperatura inicial (P1):
Presión final (P2):
A temperatura final (T1):
Producir:
Calcular o volume final
Lei xeral dos gases é unha combinación da lei de Charles, a lei de Boyle, ea lei de Gay-Lussac. Afirma que o ratio entre o produto da presión-volume ea temperatura dun gas permanece constante:
Lei xeral dos gases,
onde P1, V1, T1 - presión inicial, volume e temperatura de gas, P2, V2, T2 - presión final, volume e temperatura de gas.