Agregar a favoritos
 
Eliminar de favoritos

Calculadora lei de Gay-Lussac

Calculadora lei de Gay-Lussac permite calcular o volume inicial e final ea temperatura do gas a partir da ecuación lei do Gay-Lussac.

O parámetro de cálculo da lei de Gay-Lussac

Presión inicial (Pi):
Temperatura inicial (Ti):
Presión final (PF):
Producir:
Calcular temperatura final
A lei de Gay Lussac-afirma que a presión dunha masa fixa dun gas ideal, a un volume constante é directamente proporcional á súa temperatura absoluta:
Lei Gay-Lussac de
onde Pi - presión inicial, Ti - temperatura inicial, PF - Presión final, Tf - Temperatura final.