Agregar a favoritos
 
Eliminar de favoritos

Calculadora fórmula de enerxía cinética

Kinetic calculadora fórmula de enerxía permite calcular a enerxía cinética do corpo, masa, velocidade ea súa dependencia un do outro en movemento.

Calcule a enerxía cinética, masa ou velocidade

        
Masa:
Velocidade:
Producir:
A enerxía cinética é a enerxía de movemento. A enerxía cinética dun obxecto é a enerxía que posúe polo seu movemento. Ela é definida pola fórmula:
Enerxía cinética
onde m - masa dun obxecto, v - velocidade dun obxecto