Agregar a favoritos
 
Eliminar de favoritos

Calculadora fórmula aceleración tanxencial

Tanxencial calculadora fórmula da velocidade permite calcular aceleración tanxencial dun obxecto en movemento polo cambio de velocidade ao longo do tempo.

Calcular tangencial aceleración, velocidade ou tempo

Velocidade inicial (V0):
Velocidade final (V1):
Tempo (t):
Aceleración tanxencial é unha magnitude vectorial, e taxa de variación da velocidade tangencial dun obxecto viaxa nunha órbita circular ou camiño. É dirixida no sentido da tanxente ao camiño dun corpo.

Fórmula aceleración tanxencial


onde V0, V1 - Inicio e velocidade final, t - tempo de movemento