Agregar a favoritos
 
Eliminar de favoritos

Calculadora fórmula aceleración centrípeta

Centrípeta calculadora fórmula de aceleración permite calcular aceleración centrípeta, raio dun círculo e velocidade, pola fórmula ecuación de movemento circular.

Calcular centrípeto aceleración, raio ou velocidade

     
Raio (r):
Velocidade (V):
Centrípeto (Radial) de aceleración é un tipo de aceleración en movemento circular uniforme, dirixida ao centro.

Fórmula de centrípeto Aceleración


onde V - velocidade lineal, R - raio