Agregar a favoritos
 
Eliminar de favoritos

Unidades de presión

Pascal, bar, polgada de auga, quilogramos por metro cadrado e todas as outras unidades de presión, converter táboas
TodoTodo -- 11 AA BB CC DD EE FF GG HH KK LL MM NN PP QQ SS TT
-
-Force Toneladas por polgada cadrada
1
1000 libras por polgada cadrada
A
Atmosfera técnica
Attopascal
Auga do mar pé
Auga pé
B
Bar
Barye
C
Centipascal
Centímetro de auga
Centímetro de mercurio
Contador de auga
Contador de auga do mar
D
Decibar
Decipascal
Dekapascal
Dyne por centímetro cadrado
E
Eksapascal
F
Femtopascal
G
Gigapascal
H
Hectopascal
Herba-forza por centímetro cadrado
K
Kg por centímetro cadrado
Kilogramm forza por milímetro cadrado
Kilonewton por metro cadrado
Kilopound forza por polgada cadrada
L
Libra por polgada cadrada
Libra por pé cadrado
M
Medio físico
Meganewton por metro cadrado
Megapascal
Microbar
Micropascal
Milibares
Milipascal
Milímetro de auga
Milímetro de mercurio
N
Nanopascal
Newton por centímetro cadrado
Newton por metro cadrado
Newton por milímetro cadrado
P
Pascal
Petapascal
Picopascal
Pieze
Polgada de auga
Polgadas de mercurio
Presión de Planck
Q
Quilogramo por metro cadrado
Quilopascal
S
Sthene por metro cadrado
T
Terapascal
Ton-force Reino Unido por polgada cadrada
Ton-forza por pé cadrado
Torr