Conversor da unidade de medida

Unidades de presión

Bar, calculadora en liña, conversor táboa de conversión

Bar Para -Force Toneladas por polgada cadrada 0.007252
Bar Para 1000 libras por polgada cadrada 0.014503
Bar Para Atmosfera técnica 1.019716
Bar Para Attopascal 10 * 1022
Bar Para Auga do mar pé 32.633817
Bar Para Auga pé 33.456229
Bar Para Barye 1 000 000
Bar Para Centímetro de auga 1 019.745
Bar Para Centímetro de mercurio 75.006378
Bar Para Centipascal 10 000 000.000
Bar Para Contador de auga 10.197448
Bar Para Contador de auga do mar 9.931171
Bar Para Decibar 10
Bar Para Decipascal 1 000 000
Bar Para Dekapascal 10 000
Bar Para Dyne por centímetro cadrado 1 000 000
Bar Para Eksapascal 10 * 10-14
Bar Para Femtopascal 10 * 1019
Bar Para Gigapascal 10 * 10-5
Bar Para Hectopascal 1 000
Bar Para Herba-forza por centímetro cadrado 1 019.716
Bar Para Kg por centímetro cadrado 1.019716
Bar Para Kilogramm forza por milímetro cadrado 0.010197
Bar Para Kilonewton por metro cadrado 100
Bar Para Kilopound forza por polgada cadrada 0.014504
Bar Para Libra por pé cadrado 2 088.543
Bar Para Libra por polgada cadrada 14.50377
Bar Para Medio físico 0.986923
Bar Para Meganewton por metro cadrado 0.1
Bar Para Megapascal 0.1
Bar Para Microbar 1 000 000
Bar Para Micropascal 10 * 1010
Bar Para Milibares 1 000
Bar Para Milímetro de auga 10 197.443
Bar Para Milímetro de mercurio 750.063783
Bar Para Milipascal 10 * 107
Bar Para Nanopascal 10 * 1013
Bar Para Newton por centímetro cadrado 10
Bar Para Newton por metro cadrado 100 000
Bar Para Newton por milímetro cadrado 0.1
Bar Para Pascal 100 000
Bar Para Petapascal 10 * 10-11
Bar Para Picopascal 10 * 1016
Bar Para Pieze 100
Bar Para Polgada de auga 401.474204
Bar Para Polgadas de mercurio 29.530074
Bar Para Presión de Planck 2.16 * 10-109
Bar Para Quilogramo por metro cadrado 10 197.162
Bar Para Quilopascal 100
Bar Para Sthene por metro cadrado 100
Bar Para Terapascal 10 * 10-8
Bar Para Ton-force Reino Unido por polgada cadrada 0.006475
Bar Para Ton-forza por pé cadrado 1.044272
Bar Para Torr 750.061683