Meus Calculadoras

Servizos última visita

1000 libras por polgada cadrada Para Torr

1 1000 libras por polgada cadrada é igual a 51 717.272 Torr
1
1000 libras por polgada cadrada
= 51 717.272
Torr
 
1
Torr
= 1.93 * 10-5
1000 libras por polgada cadrada

Calculadora fórmula aceleración tanxencial Calcular aceleración tanxencial dun obxecto en movemento por cambio de velocidade ao longo do tempo.

Calculadora de dilución Calcular o volume e concentración (molaridade) de solución antes e despois da dilución.

Radioactividade, vida media, cálculo en liña. Cálculo en liña de a cantidade de substancia radioactiva resto como resultado da semi-vida.

Lei de Newton da gravitación universal Calcule a masa de dous obxectos, Distancia e forza gravitacional entre eles, a través da lei de Newton da gravitación universal.